Avhandlinger

Rapportsøk

Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

Jon Rogstad

2000

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Mellom faktiske og forestilte forskjeller. Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet