Skip to main content
Avhandlinger
  • Sven Barlinn og Anna Hagen

Strategivalg i norsk romfartsindustri

 

Barlinn, S. & Hagen, A. (1990). Strategivalg i norsk romfartsindustri. European Space Agency som strategisk arena for teknologiutvikling, kapitaltilgang og markedsløsninger. Diplomoppgave, Handelshøyskolen BI.

Fafo-forskere