Skip to main content
Dag Olberg

Bank hjemme?

En undersøkelse om banktjenester og elektronisk selvbetjening

  • Fafo-rapport 066
  • Fafo-rapport 066

Moderne informasjonsteknologi spiller en viktig rolle i fremveksten av nye former for tjenesteyting. Ett av stikkordene her er elektronisk selvbetjening. I visjonene om en kommende «elektronisk hverdag» ser mange for seg at via hjemmeterminaler vil forbrukerne selv innhente informasjon, foreta bestillinger og betale regninger. Informasjonsteknologien har muliggjort nye tjenester som elektronisk post, tele-shopping og hjemme-bank.

Hovedtema for denne rapporten er hjemme-bank. Bankene har allerede kommet langt når det gjelder å ta i bruk ny teknologi. Hjemme-bank kan betegnes som det øverste leddet i rekken av automatiske banktjenester. Hva slags konsekvenser innføringen av en slik tjeneste vil kunne få for de ansatte i bankene, for filialnettene og for brukerne, er bl.a. avhengig av hvordan spredningen skjer. Tidligere har mange sett for seg at spredningen av hjemme-basert selvbetjening vil kunne skje forholdsvis raskt, og foregå på bred basis.

Denne boken tar opp temaer som:

  • Hjemme-bank - erfaringer, omfang, utsikter
  • Erfaringer med videotex
  • Mekanismer i spredningsprosessene
  • Utviklings- og omstillingsarbeid
  • Mulige sosiale og samfunnsmessige konsekvenser
  • Publisert: 4. januar 1987
  • Ordrenr. 066

Fafo-forskere