Skip to main content
Jon M. Hippe og Axel W. Pedersen

Velferd til salgs

En undersøkelse av de private innslag i helse- og sosialpolitikken

  • Fafo-rapport 065
  • Fafo-rapport 065

Hvor stor er den private velferdssektoren og hvilke fordelingsvirkninger har den private produksjonen av helsetjenester og pensjonsytelser?
Med disse spørsmålene som bakgrunn drøftes virkningene av den offentlige politikken overfor den private velferdssektoren. Rapporten gir nødvendig bakgrunn for alle som er opptatt av framtidas velferdssamfunn.

Boka tar opp bl.a.:

  • privatisering og utviklingen av velferdsstaten
  • fordelingsvirkninger av private pensjonssystemer
  • utviklingen av det private tilbudet i primær- og institusjonshelsetjenesten

Rettelse til "Velferd til Salgs"
Side 52 og side 60
Fradraget for premie og innskudd på premiefond til "egen pensjonsforskring" er på maksimalt 15% av gjennomsnittsinntekten ved statsskatteligningen de siste tre årene. I tabell 13 blir derfor det maksimale fradraget for "egen pensjonsforsikring" på henholdsvis 15 000 for person A og 30 000 for person B. Det får videre effekt for skattebesparelsen som blir på henholdsvis 5235 kroner og 18 060 kroner.

  • Publisert: 11. januar 1986
  • Ordrenr. 065

Fafo-forskere