Skip to main content
Hanne Bogen

Arbeidsmuligheter for psykisk utviklingshemmede

  • Fafo-rapport 064
  • Fafo-rapport 064

Rapporten tar for seg en av de gruppene funksjonshemmede som i liten grad har hatt reelle muligheter til å inngå i arbeidsrettet virksomhet, nemlig mennesker med psykisk utviklingshemming. I de senere år har myndighetene viet denne gruppen funksjonshemmede større oppmerksomhet. Rapporten gir en vurdering av nyere tiltak som er satt igang for å bedr e psykisk utviklingshemmedes sysselsettingsmuligheter. Både statlige tiltak, igangs att av arbeidsmarkedsetaten, og fylkeskommunale tiltak vurderes. Rapporten gir ingen endelige vurdering av de aktuelle tiltakene, men er merå regne som et forprosjekt til et forskningsområde som hittil er viet liten oppmerksomhet.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Rådet for forskning for samfunnsplanlegging (RFSP) i Norges Almenvitenskapelige Forskningsråd under programmet "Forskning for funksjonshemmede".

  • Publisert: 10. januar 1986
  • Ordrenr. 064
Last ned publikasjonen

Fafo-forskere