Skip to main content
David Hansen

Lett på tråden?

Om telematikkens kår i Norge

  • Fafo-rapport 063
  • Fafo-rapport 063

Ifølge forfatteren går vi inn i en tid hvor næringlivets konkurranseevne i økende grad blir avhengig av et effektivt informasjonssystem. Moderne telekommunikasjoner og telematikk vil spille en avgjørende rolle. Imidlertid spiller myndighetenes politikk en sentral rolle i denne utviklingen.

Rapporten vurderer bl.a. følgende virkemidler for hvordan offentlige myndigheter kan bidra til effektiv telematikkbruk:

  • takster for telekommunikasjonssystemer
  • forskning og utvikling innen telematikk
  • utbygging av telekommunikasjoner
  • organisering av ansvaret for teletjenester
  • bruk av telematikk innen offentlige tjenester
  • Publisert: 9. januar 1986
  • Ordrenr. 063