Skip to main content
 • Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg

Bare fantasien setter grenser?

Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet

 • Fafo-rapport 545
 • Fafo-rapport 545

Denne rapporten tar opp bruken av hjelpetiltak i barnevernet.
NOVA og Fafo har i et felles forskningsprosjekt undersøkt de kommunale barnevernstjenestenes bruk av hjelpetiltak for barn og ungdom fra 0 til 23 år. Hjelpetiltak kan dreie seg om at familier mottar støtte i en avgrenset periode og deretter ikke lenger trenger kontakt med barnevernstjenesten. Det kan dreie seg om tiltak som varer over lengre tid, og der målet i større grad vil være et bedret funksjonsnivå, i familien eller for barnet. Det kan også dreie seg om mer inngripende tiltak for familier eller barn med omfattende og langvarige problemer.
Det har skjedd en utvikling av nye typer hjelpetiltak i nærmiljø og familie, og rapporten tar opp:

 • Hvilke hjelpetiltak iverksetter kommunene?
 • Hvilket innhold ligger i de ulike hjelpetiltakene?
 • Hvilke tiltak er aktuelle å iverksette i ulike situasjoner?
 • Hvilke terskler har kommunene for å iverksette tiltak?
 • Hvordan oppfatter og vurderer barn og foreldre de hjelpetiltakene de mottar?
 • Hvordan foregår oppfølging og evaluering av tiltak?
 • Publisert: 8. mars 2006
 • Ordrenr. 545