Skip to main content
  • Bjørne Grimsrud og Arne Melchior (red.)

Barnearbeid i internasjonal handel og norsk import

  • Fafo-rapport 187
  • Fafo-rapport 187
Det er mellom 100 og 200 millioner barnearbeidere i verden i dag, og tallet er økende. 80 000 barn blir rekruttert til barnearbeid hver dag.

Problemet har fått økt oppmerksomhet i de senere årene, blant annet i forbindelse med debatten om å knytte minstestandarder for menneskerettigheter og faglige rettigheter til internasjonale handelsavtaler. Denne rapporten gir en oversikt over barnearbeidet i norsk import, samt en global oversikt over utbredelsen av barnearbeid. Rapporten analyserer de ulike tiltakene som er satt i gang mot barnearbeid i produsentland og internasjonalt.

Det er lagt spesielt vekt på barnearbeid i forhold til internasjonal handel, og det gis en inngående analyse av virkningen av ulike handelstiltak som boikott, merkeordninger og sosialklausuler i internasjonale handelsavtaler. Barnearbeid er knyttet til fattigdom og må bekjempes sammen med denne. Rapporten viser likevel at det er et stort rom for politisk handling, uavhengig av utviklingsnivå.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utenriksdepartementet.
  • Publisert: 19. januar 1996
  • Ordrenr. 187
Last ned publikasjonen