Skip to main content

Åpenhet, ytring og varsling

Bøker |  2012
17. februar 2015
Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad    Oslo    Gyldendal akademisk    978-82-05-38136

Skivenes, M. & S. C. Trygstad (2012). Åpenhet, ytring og varsling. Oslo: Gyldendal akademisk

Fafo-forskere