Skip to main content
Bøker
  • Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad

Åpenhet, ytring og varsling

 
  • Marit Skivenes og Sissel C. Trygstad    
  • Oslo    
  • Gyldendal akademisk    
  • 978-82-05-38136

Skivenes, M. & S. C. Trygstad (2012). Åpenhet, ytring og varsling. Oslo: Gyldendal akademisk

Fafo-forskere