Skip to main content

Fraværsgrensen i videregående skole

Perspektiver, konsekvenser og erfaringer

  • Bøker  | 
  • 2021
  • 12. august 2021

Fraværsgrensen i videregående skole ble innført i 2016. Målet var å få flere til å være mer på skolen. Men protestene var store – særlig fra elevene. Spørsmålet fem år etter er om fraværsgrensen har hjulpet. Har elevenes nærvær på skolene økt? Og i tilfelle, til hvilken pris?

Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, konsekvenser og erfaringer presenterer resultatene fra en grundig evaluering av det nye regelverket sett fra tre ståsteder; elevenes, skolenes og hjelpeapparatets.

Boken starter med hovedpersonene, elevene, for deretter å se på skolene og til slutt på laget rundt elevene. Tre spørsmål strukturerer boken: Hvor mye er fraværet redusert blant ulike elevgrupper som følge av fraværsgrensen? Hvordan praktiseres fraværsgrensen av rektorer og lærere? Og hvordan følger «laget rundt eleven» og fastlegene opp elever med for høyt fravær?

Boken er relevant for lærere, skoleledere, elever, politikere, forskere og alle som er interesserte i norsk skolepolitikk.

Forfatterne av boken er Jon Rogstad, Velferdsforskningsinstituttet NOVA / OsloMet, Mathilde Bjørnset, Velferdsforskningsinstituttet NOVA / OsloMet, Nina Drange, Frischsenteret, Hege Gjefsen, Folkehelseinstituttet og Marianne Takvam Kindt, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).

  • Cappelen Damm Akademisk    
  • ISBN 9788202716196

Rogstad, J., Bjørnset, M., Drange, N., Gjefsen, H. & Kindt, M. T. (2021). Fraværsgrensen i videregående skole. Perspektiver, konsekvenser og erfaringer. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.136

Fafo-forskere