Skip to main content

Kritiske hendelser - nye stemmer!

Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge

Bøker |  2012
28. januar 2016

Andersson, M., Jacobsen, C. M., Rogstad, J. & Vestel, V. (2012). Kritiske hendelser - nye stemmer! Politisk engasjement og transnasjonal orientering i det nye Norge. Oslo: Universitetsforlaget.

Fafo-forskere