Bøker

Rapportsøk

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge

Grete Brochmann, Tordis Borchgrevink og Jon Rogstad

2003

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Sand i maskineriet. Makt og demokrati i det flerkulturelle Norge