Skip to main content

Sist blant likemenn?

Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet

Bøker |  2001
28. januar 2016

Rogstad, J. (2001). Sist blant likemenn? Synlige minoriteter på arbeidsmarkedet. Oslo: Unipax.

Fafo-forskere