Bokkapitler

Rapportsøk

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere
Arbeidsgiverpreferanser og betydningen av etnisitet i norske arbeiderklasseyrker

Jon Horgen Friberg og Arnfinn H. Midtbøen

Arbeiderklassen Cappellen Damm Akademisk 2021

Forskere på Fafo: Jon Horgen Friberg

Bortskjemte nordmenn og sultne innvandrere