Skip to main content
Bokkapitler
  • Bård Jordfald

Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv

 

Jordfald, B. (1998). Entreprenørskap i et dynamisk og strukturelt perspektiv. I O. R. Spilling (red.), Entreprenørskap på norsk. Fagbokforlaget.