Skip to main content
Bokkapitler
  • Inger Lise Skog Hansen

IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv?

 

Hansen, I. L. S. (2009). IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv? I J. Tøssebro (red.), Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeid. Universitetsforlaget.