Skip to main content

IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv?

Bokkapitler |  2009
8. januar 2016

Hansen, I. L. S. (2009). IKT – et underutnyttet potensial i strategien for et inkluderende arbeidsliv? I J. Tøssebro (red.), Funksjonshemming – politikk, hverdagsliv og arbeid. Universitetsforlaget.