Bokkapitler

Rapportsøk

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

1997

Forskningstema: Religiøst og kulturelt mangfold
Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater