Bokkapitler

Rapportsøk

Medleverturnus og tjenestekvalitet – hva sier ungdommene?

Dag Olberg

Ingstad, Kari & Olberg, D. Turnus som fremmer heltidskultur. Gyldendal Akademisk 2016

Les mer

Medleverturnus og tjenestekvalitet – hva sier ungdommene?