Skip to main content

Minstelønn i Norge og Europa: Status og alternative løsninger

Bokkapitler |  2016
4. november 2016

Alsos, K. & Eldring, E. (2016). Minstelønn i Norge og Europa: Status og alternative løsninger. I B. J. Mulder et al. (red.), Festskrift til Stein Evju. Universitetsforlaget.