Bokkapitler

Rapportsøk

Regulating Illicit Flows to and From Wars

Mark Taylor

Companies in Conflict Situations ICIP Research 01 2013

Forskningstema: Vold og konflikter

Forskere på Fafo: Mark Taylor

Regulating Illicit Flows to and From Wars