Skip to main content
  • Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

Bolig og helse

Samhandlingsreformens betydning for boligpolitikken

  • Fafo-rapport 2012:03
  • Fafo-rapport 2012:03

Fra 1 januar 2012 trådte samhandlingsreformen for helsetjenesten i kraft. Med utgangspunkt i en studie av to kommuner ses det i denne rapporten på hvilken betydning boligpolitikken vil kunne ha for om kommunene lykkes i gjennomføringen av reformen, og hvilken betydning samhandlingsreformen vil kunne få for sosial boligpolitikk i kommunene. I mangel av føringer fra sentralt hold har de to kommunene videreført sin sosiale boligpolitikk, uavhengig av samhandlingsreformen. Kommunene etterspør føringer fra sentrale myndigheter, både på helsetjenestesiden og boligsiden, for å integrere boligpolitikken i samhandlingsreformen.

  • Publisert: 23. januar 2012
  • Ordrenr. 20230