Skip to main content
  • Andre Fafo-utgivelser
  • Jon M. Hippe

Eksperimentet som feilet?

Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering

  • Andre Fafo-utgivelser
 
Innlegg på konferansen «Å bli gammel i Norge» Sundvollen 11/12 November 1991.
  • Publisert: 1. januar 1991
  • Ordrenr. 905