Publikasjoner

Rapportsøk

Eksperimentet som feilet?
Velferdsstaten, bedriftene og førtidspensjonering

Jon M. Hippe

Andre Fafo-utgivelser

Innlegg på konferansen «Å bli gammel i Norge» Sundvollen 11/12 November 1991.

Utgitt: 1991 Id-nr.: 905