Publikasjoner

Rapportsøk

Kompetanse og kontrovers
Festskrift til Gudmund Hernes’ 50-års dag

Terje Rød Larsen (red)

Andre Fafo-utgivelser

Utgitt: 1991 Id-nr.: 900