Eksterne rapporter

Rapportsøk

Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering
Vedlegg til Like muligheter i oppveksten. Regjeringens samarbeidsstrategi for barn og ungdom i lavinntektsfamilier

Tone Fløtten & Roy A. Nielsen

Barnefattigdom – en kunnskapsoppsummering