Skip to main content

Kunnskapsoppsummering – barn i lavinntektsfamilier


I 2015 presenterte Regjeringen en strategi for barn som lever i fattigdom, og det skal nå utarbeides en ny strategi. Fafo har fått i oppdrag å lage kunnskapsoppsummeringen til denne strategien. Her skal det oppsummeres hva man i dag vet om barn og unge i lavinntektsfamilier og hva man vet om tiltak som både lindrer konsekvensene av fattigdom under oppveksten, og som motvirker langsik­tige negative konsekvenser for den enkelte og samfunnet. Oppsummeringen skal ta utgangspunkt i si­tuasjonen til barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mai 2020
  • Avsluttes:
    september 2020

Oppdragsgiver

  • Barne- og familiedepartementet

Bærekraftsmål