Eksterne rapporter

Rapportsøk

– De kan ha hull i CV-en for min del…
Unge, psykiske helseproblemer og inkludering i arbeidslivet

Terje Olsen, Cecilie Høj Anvik og Janne Paulsen Breimo

– De kan ha hull i CV-en for min del…