Skip to main content

Den norske modellen – en supermodell?

  • Ekstern rapport  | 
  • 2019
  • 3. desember 2019

Fløtten, T. og Jordfald, B. (2019). Den norske modellen – en supermodell? LO Stat, Fafo og Spekter.