Skip to main content

Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet

Ekstern rapport |  2017
12. desember 2017

Kirkebøen, L. J., Kotsadam, A., Raaum, O., Andresen, S. &  Rogstad, J. (2017). Effekter av satsing på økt lærertetthet på ungdomstrinnet. Rapporter 2017/39.  Oslo – Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.