Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?
En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland

Liv Toril Pettersen, Gry Agnete Alsos og Lise Lien

2008

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?