Skip to main content

Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland?

En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland

Ekstern rapport |  2008
5. oktober 2015

Pettersen, L. T., Alsos, G. A. & Lien, L. (2008). Ei flott næring for tøffe kvinnfolk i Nordland? En undersøkelse om kvinners rolle i oppdrettsnæringen i Nordland. NF- arbeidsnotat nr 1003/2008.

Fafo-forskere