Eksterne rapporter

Rapportsøk

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell

K. Francke, H. Nordvik, J.M. Hippe, A. Gleinsvik og T. Midtsundstad

2004

Forskningstema: Pensjon

Forskere på Fafo: Tove Midtsundstad

En fakta- og kunnskapsplattform for KLPs valg av egenkapitalmodell