Skip to main content

Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen

Ekstern rapport |  2000
1. februar 2016

Rogstad, J. (2000). Et perspektiv, to funn og tre tanker. Utenfra, men hjemme - innvandrerungdom i storbyen. NFR Konferanserapport. Oslo: Norges forskningsråd.

Fafo-forskere