Eksterne rapporter

Rapportsøk

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere – Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)

Trude Gjernes, Trond Bliksvær og Lise Lien

2010

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere – Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK)