Eksterne rapporter

Rapportsøk

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK), Første delrapportering.

Trude Gjernes, Trond Bliksvær og Lise Lien

2008

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Evaluering av forsøket med nye samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere. Høgskole- og universitetssosialkontor (HUSK), Første delrapportering.