Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • J. B. Grøgaard, T. Midtsundstad & M. Egge

Følge opp - eller forfølge?

 

J.B. Grøgaard, T. Midtsundstad & Marit Egge (1999), "Føle opp - eller forfølge?", I Evalueringen av Reform 94. Sammendrag av sluttrapportene. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Fafo-forskere