Skip to main content

Følge opp - eller forfølge?

  • Ekstern rapport  | 
  • 1999
  • 17. januar 2015

J.B. Grøgaard, T. Midtsundstad & Marit Egge (1999), "Føle opp - eller forfølge?", I Evalueringen av Reform 94. Sammendrag av sluttrapportene. Oslo: Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet.

Fafo-forskere