Skip to main content

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom

  • Ekstern rapport  | 
  • 2001
  • 20. november 2015

Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.

Fafo-forskere