Skip to main content

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom

Ekstern rapport |  2001
20. november 2015

Fløtten, T. (2001). Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom. Working paper.

Fafo-forskere