Eksterne rapporter

Rapportsøk

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom

Tone Fløtten

2001

Forskningstema: Levekår og fattigdom

Forskere på Fafo: Tone Fløtten

Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom