Eksterne rapporter

Rapportsøk

Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering

Jon Rogstad og Arnfinn Haagensen Midtbøen

2009

Les mer hos ISF / Read more

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering