Skip to main content

Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering

Ekstern rapport |  2009
3. februar 2016

Rogstad, J. & Midtbøen, A. H. (2009). Fra symptom til årsak. Metodiske utfordringer og forskningsetiske dilemmaer ved bruk av tester i studiet av diskriminering. Rapport 2009:002. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere