Eksterne rapporter

Rapportsøk

Housing Situation and Housing Needs Assessment in the Occupied Palestinian Territories

Å. A. Tiltnes & E. Magembe

2002

Forskningstema: Midtøsten og Nord-Afrika

Forskere på Fafo: Åge Arild Tiltnes

Housing Situation and Housing Needs Assessment in the Occupied Palestinian Territories