Skip to main content
Ekstern rapport
  • Bård Jordfald og Ragnar Nymoen

Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor?

 

Jordfald, B. & Nymoen, R. (2016). Hva skjer nederst i lønnsfordelingen i privat sektor? Rapport nr 8-2016. Senter for lønnsdannelse.