Eksterne rapporter

Rapportsøk

Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid

Håkon Lorentzen og Jon Rogstad

1994

Les mer hos ISF / Read more

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid