Skip to main content

Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid

Ekstern rapport |  1994
3. februar 2016

Lorentzen, H. & Rogstad, J. (1994). Hvorfor frivillig? Begrunnelser for frivillig sosialt arbeid. Rapport 1994:011. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere