Skip to main content

Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet

  • Ekstern rapport  | 
  • 2014
  • 1. februar 2016

Rogstad, J. (2014). Ikke en trussel, men en advarsel. Religionsfrihetens plass og ytringsfrihetens nødvendighet. I B. Enjolras, T. Rasmussen & K. Steen-Johnsen (red.), Status for ytringsfriheten i Norge. Hovedrapport fra prosjektet. Rapport 2014:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere