Skip to main content

Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?

  • Ekstern rapport  | 
  • 1995
  • 3. februar 2016

Rogstad, J. (1995). Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de? Rapport 1995:010. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere