Eksterne rapporter

Rapportsøk

Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?

Jon Rogstad

1995

Forskere på Fafo: Jon Rogstad

Innvandrere med lav kompetanse - hvem er de og hvilke problemer har de?