Skip to main content

Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifte

Ekstern rapport |  1998
3. februar 2016

Rogstad, J. (1998). Innvandrere og arbeid - en empirisk studie i fire bedrifter. Rapport 1998:008. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Fafo-forskere