Eksterne rapporter

Rapportsøk

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”
Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet.

Beret Bråten

2004

Forskere på Fafo: Beret Bråten

”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.”