Eksterne rapporter

Rapportsøk

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak
Beskrivende analyse av deltakerne i 2002 og forslag til ny evalueringsmetode

Magne Bråthen, Jørn Ivar Hamree og Trond Pedersen

2005

Last ned pdf / Download

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak