Eksterne rapporter

Rapportsøk

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003
Dokumentasjon og analyse av effekter november 2004

Jørn Ivar Hamre og Magne Bråthen

2006

Les mer

Forskere på Fafo: Magne Bråthen

Evaluering av ordinære arbeidsmarkedstiltak påbegynt 4. kvartal 2003