Eksterne rapporter

Rapportsøk

IDOL-generasjonen

Jon Rogstad

2015

Forskningstema: Gjennomføring og frafall
IDOL-generasjonen