Eksterne rapporter

Rapportsøk

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen

Lise Lien, Ingrid Agathe Bay-Larsen og Ole Martin Elvehøi

2006

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Kartlegging av kompetansemiljøer i den nordlige landsdelen