Skip to main content
Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport
  • Per-Harald Rødvei og Lise Lien

Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel

Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?»

 

Rødvei, P-H. & Lien, L. (2010). Kommunale topplederes syn på lønns- og forhandlingssystemet som arbeidspolitisk virkemiddel. Sluttrapport fra prosjektet «Lønn som fornying - vil lønns- og avtalesystemet møte fremtidige behov?» NF-rapport nr 1/2010.