Eksterne rapporter

Rapportsøk

Ny karriere eller ny barriere?
Arbeidsdimensjonen ved soning

Lise Lien og Terje Olsen

2007

Les mer

Forskere på Fafo: Lise Lien

Ny karriere eller ny barriere?