Skip to main content

Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning

Ekstern rapport |  2015
11. mars 2016

Kielland, A. (2015) Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning - betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal. For the Norwegian MFA.

Fafo-forskere